مطالب آموزشی

برای اینکه مطالب فصل دهم علوم را به راحتی دوره کنید، مهمترین این مطالب را در قالب فلش کارت برایتان بارگذاری کرده ام.

امیدوارم این فلش کارت ها بتواند ، گامی مهم در فراگیری مطالب این فصل باشد.

مطالب کامل، فلش کارت، خلاصه درس، ویدیوهای آموزشی و دانلود نرم افزار همه و همه در کانال appdars

آشنایی با وسایل آزمایشگاهی

در ادامه قسمت اول آشنایی با وسایل آزمایشگاهی در این قسمت با تعدادی دیگر از وسایل پرکاربرد در آزمایشگاه آشنا می شوید.

مطالب کامل، فلش کارت، خلاصه درس، ویدیوهای آموزشی و دانلود نرم افزار همه و همه در کانال appdars

آشنایی با وسایل آزمایشگاهی

در آزمایشگاه برای انجام آزمایشات بر روی مواد مختلف از ابزارهای گوناگونی استفاده می شود. برای آشنایی با این ابزارها و لوازم آزمایشگاهی و همچنین کاربرد آنها در ادامه شما را با تعدادی از عمومی ترین آن ها آشنا می کنیم.

مطالب کامل، فلش کارت، خلاصه درس، ویدیوهای آموزشی و دانلود نرم افزار همه و همه در کانال appdars.

با توجه به فصل امتحانات برای آمادگی یک نمونه سوال امتحانی از درس ریاضی مربوط به نوبت اول بارگذاری می شود.

برای دانلود فایل به کانال appdars مراجعه کنید.

برای یادگیری آسان ریاضی هفتم ، حتما  ویدیوهای آموزش تهیه شده در اپلیکیشن appdars  را استفاده کنید.

برای تسلط ابتدا تمرین های قسمت فعالیت و سپس تمرین های قسمت کار در کلاس را انجام دهید. برای کنترل پاسخ های خو به کانال appdars مراجعه کنید.

مطالب کامل، فلش کارت، خلاصه درس، ویدیوهای آموزشی و دانلود نرم افزار همه و همه در کانال appdars.

برای انجام محاسبه بر روی عبارت های توان دار باید قوانین زیر را بدانیم:

 1. در محاسبه یک عبارت ریاضی ، توان بر همه مقدم تر است. یعنی ابتدا باید توان را محاسبه و سپس سراغ سایر عملیات ها برویم.
 2. در ضرب توان ها اگر پایه ها یا هم برابر باشند؛ توان ها را با هم جمع می کنیم.
 3. در ضرب توان ها ،  اگر توان ها برابر باشند؛ پایه ها را در هم ضرب می کنیم.
 4. در تقسیم توان‏ها، اگر پایه ها با هم برابر بودند؛ توان ها را از هم کم می کنیم.
 5. در تقسیم توان‏ها، اگر توان ها برابر بودند؛ پایه ها را از هم کم می کنیم.
 6. اگر عددی به توان صفر برسد حاصل عبارت برابر با 1 می باشد.
 7. اگر عدد توانداری در یک پرانتز به توان دیگری برسد به آن توان در توان می گوییم و باید توان ها را در هم ضرب کنیم تا به صورت یک توان در آیند.
 8. برای حساب کردن توان منفی باید عدد را معکوس کنیم و توان را سر جای قبلی بگذاریم.
 9. در جمع و تفریق توان ها قاعده خاصی وجود ندارد.
 10. عدد مربع کامل عددی است که به طور کامل به توان 2 رسیده باشد.
 11. عدد مکعب کامل عددی است که به طور کامل به توان 3 رسیده باشد.
 12. هر عدد منفی به توان زوج برسد مثبت می شود.

برای اینکه مطالب این قسمت را به خوبی یاد بگیرید ، حتما  ویدیوهای آموزش تهیه شده در اپلیکیشن appdars  را نگاه کنید.

برای تسلط ابتدا تمرین های قسمت فعالیت و سپس تمرین های قسمت کار در کلاس را انجام دهید. برای کنترل پاسخ های خو به کانال appdars مراجعه کنید.

مطالب کامل، فلش کارت، خلاصه درس، ویدیوهای آموزشی و دانلود نرم افزار همه و همه در کانال appdars.

فصل هفتم – قسمت اول - آشنایی با توان

توان عملیاتی که است که در ریاضی برای ساده کردن عمل ضرب ، استفاده می شود. با استفاده از توان  از تکرار ضرب جلوگیری می کنیم. مثلا به جای 3×3×3  می نویسیم 3 به توان 3 یا 33.

در توان یک عدد پایه و یک توان داریم به طور مثال در 3 به توان 2 ،   3 پایه و 2 توان می باشند.

عدد توان می تواند صحیح باشد و یا گویا ، منفی باشد یا مثبت .یعنی توان می تواند یک کسر ، یک عدد مثبت و یا یک عدد منفی باشد.

توان در ریاضی رابطه ای است که به صورت an  نوشته می‌شود، به a  پایه، و به n  هم توان یا نما یا قوه می‌گویند. وقتی n  عددی صحیح باشد، پایه، n  بار در خود ضرب می‌شود.

برای اینکه مطالب این قسمت را به خوبی یاد بگیرید ، حتما  ویدیوهای آموزش تهیه شده در اپلیکیشن appdars  را نگاه کنید.

برای تسلط ابتدا تمرین های قسمت فعالیت و سپس تمرین های قسمت کار در کلاس را انجام دهید. برای کنترل پاسخ های خو به کانال appdars مراجعه کنید.

مطالب کامل، فلش کارت، خلاصه درس، ویدیوهای آموزشی و دانلود نرم افزار همه و همه در کانال appdars.

در 4 مطلب گذشته همه نکات مهم فصل نه تحت عنوان منابع انرژی گفته شد. اگر این مطالب را به خوبی خوانده باشید ، این فصل را خوب به خاطر سپرده اید.

برای اینکه خود را بیازمایید که چگونه و تا چه حد مطالب گفته شده د راین فصل را فرا گرفته اید ، 50 سوال کلیدی از این فصل را ادامه می اورم. یکبار دیگر مطالب را مرور کنید و در انتها به سوالات پاسخ دهید ، تا میزان فراگیری خود را به خوبی تست کنید.

Image result for test yourself quiz

50 سوال کلیدی فصل 9 - منابع انرژی

 1. منبع اصلی انرژی های ما ر ابنویسید
 2. انرژی خورشیدی در چه قسمتی از آن تولید می شود؟
 3. انرژی خورشیدی از تبدیل انرژی....................به.................تولید می شود. 
 4. دمای سطح و مرکز خورشید چقدر است؟
 5. انواع سوخت ها را بنویسید ؟
 6. بیشترین انرژی ما را...................با...............درصد و بعد از آن..............با...............درصد و..................با..............درصد و بقیه را .........................و...................تشکیل میدهد.
 7. سه نوع سوخت فسیلی را نام ببرید.
 8. سوخت فسیلی...............درصد و سوخت هسته ای...........درصد انرژی ما را فراهم می کند.
 9. استفاده زیاد از سوخت فسیلی چه مشکلاتی را ایجاد می کند؟ 
 10. منظور از انرژی تجدید ناپذیر چیست؟
 11. چند انرژی تجدید ناپذیر را نام ببرید.
 12. سوخت فسیلی چگونه تشکیل می شود.
 13. نفت خام و گاز چگونه تشکیل می شود؟
 14. زغال سنگ چگونه تشکیل می شود؟
 15. سوخت فسیلی چه اثری دمای کرهزمین دارد علت آن چیست؟
 16. سوخت هسته ای چگونه گرما تولید می کند؟
 17. منظور از انرژی تجدید پذیر چیست؟
 18. چند انرژی تجدید پذیر را نام ببرید؟
 19. انرژی خورشید چگونه به زمین می رسد؟
 20. وظیفه صفحه خورشیدی چیست؟
 21. نیروگاه خورشیدی چگونه کار می کند؟
 22. صفحه خورشیدی در چه وسایلی وجود دارد؟
 23. وظیفه آبگرمکن خورشیدی چیست؟
 24. انرژی مورد نیاز ایستگاه بین المللی فضایی چگونه تامین می شود؟
 25. باد چیست؟
 26. چند کاربرد آسیاب بادی را بنویسید.
 27. وظیفه توربین بادی چیست؟
 28. مراحل تولید انرژی الکتریکی به وسیله توربین بادی را بنویسید.
 29. وقتی باد بر سطح آب می وزد چه تبدیل انرژی روی می دهد؟
 30. موج دریا چگونه به وجود می آید؟
 31. درچه صورت موج دریا یزرگتر است؟
 32. برایمهار انرژی ذخیره شده در موج دریا از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟
 33. انرژی برق آبی یا هیدرولیک چیست؟
 34. انرژی پتانسیل گرانش آب توسط..................و.......................تبدیل به انرژی الکتریکی میشود.
 35. پاک ترین روش تولید برق کدام است؟
 36. چگونگی تبدیل انرژی آب پشت سد به انرژی الکتریکی را بنویسید.
 37. منظور از انرژی زمین گرمایی چیست؟
 38. چند دلیل بیاورید که انرژی گرمایی زمین را ثابت کند؟
 39. چند کاربرد انرژی زمین گرمایی را بنویسید.
 40. در کدام مناطق ایران  از انرژی  زمین گرمایی استفاده می کنند؟
 41. چگونه از انرژی زمین گرمایی استفاده می شود؟
 42. انرژی خورشید از طریق......................در گیاهان ذخیره می شود؟
 43. پسماند چیست؟
 44. منظور از شرایط هوازی و بی هوازی چیست؟
 45. زیستگاز چیست؟
 46. چند کاربرد زیست گاز را بنویسید؟
 47. کامپوست چیست؟
 48. مراحل تبدیل سوخت زیستی به گاز را بنویسید.
 49. دو مزیت کاربرد گاز طبیعی به جای دیگر منابع تجدید پذیر چیست؟
 50. دو عیب گاز طبیعی را بنویسید. 

برای اینکه فصل نهم – منابع انرژی را به خوبی فرا بگیرید ، اپلیکیشن appdars  را دانلود کنید. فلش کارت نکات کلیدی فصل؛ حل تمام فعالیت ها، توضیح آزمایشات و همه نکات لازم این فصل را در اپلیکیشن می توانید در دسترس داشته باشد.

برای تسلط بیشتر نیز مطالب کلیدی به همراه 50 سوال مهم از فصل را در کانال appdars  برای شما جمع بندی کرده ایم.

 7-انرژی زمین گرمایی: انرژی گرمایی ذخیره شده در زیر سطح زمین را انرژی زمین گرمایی می گویند .منبع انرژی زمین گرمایی حاصل از گرمای سنگ های داغ اعماق زمین است که در نواحی آتشفشانی وجود دارد .انرژی زمین گرمایی از معدود انرژی های می باشد که منبع اصلی تشکیل دهنده ی آن ها خورشید نیست.

 وجود چشمه های آب گرم و آب های داغ در حال فوران )آب فشان) در برخی از نقاط کره زمین از مهمترین نشانه های وجود انرژی زمین گرمایی است.برای بهره برداری از انرژی زمین گرمایی معمولاً چاهی به عمق 4 تا 6 کیلومتر حفر می کنند .سپس آب با فشار زیاد به داخل چاه پمپ می شود و با ترکاندن سنگ های اطراف حفره ای با مساحت زیاد به وجود می آید . برای دسترسی به این حفره چاه دیگری ایجاد می شود . آب تزریق شده پس از رسیدن تا دمای 211 درجه سانتیگراد یا کمی بیشتر ، به شکل آب یا بخار داغ پر فشار از چاه دوم بالا می آید و با به کار انداختن توربین ، انرژی الکتریکی تولید می کند ، سپس دوباره از طریق چاه اول وارد حفره می شود و چرخه ای بسته به وجود می آورد.

انرژی زمین گرمایی افزون بر تولید انرژی الکتریکی ، کاربرد های دیگری از قبیل گرمایش ساختمان ها ، فعالیت های صنعتی و ایجاد مراکز گردشگری برای بهره مندی از خواص درمانی آب گرم درون زمین دارد. با توجه به قرار گرفتن بخش نسبتاً بزرگی از ایران در یک کمربند آتشفشانی امکان بهره برداری از این انرژی در برخی از نواحی ایران وجود دارد .مطالعه و اجرای نخستین نیروگاه زمین گرمایی ایران در استان اردبیل و در دامنه ی کوه سبلان به اواسط دهه هفتاد بر می گردد .

 

8-سوخت زیستی : سوخت های زیستی اصطلاحی در زمینه انرژی است که برای توصیف محصولاتی که از فتوسنتز( غذاسازی) گیاهان به دست می آیند اطلاق می شوند .انرژی خورشید که از طریق فتوسنتز در گیاهان ذخیره می شود، منبع اصلی سوخت های زیستی است. هر ساله از طریق فتوسنتز ، معادل چندین برابر مصرف سالیانه جهان ، انرژی خورشیدی در برگ ها ، تنه و شاخه های درختان ذخیره می شود.

 به گازی که از باقیمانده یا پسماند محصولات کشاورزی در شرایط بی هوازی( نبود هوا) متصاعد می شود ، زیست گاز می گویند .
از زیست گاز می توان برای مصارف خانگی و صنعتی استفاده کرد .همچنین زیست گاز منبع انرژی مناسبی برای مناطق روستایی است . زیرا دراین مناطق به سبب تولید بیشتر محصولات کشاورزی پسماند بیشتری ایجاد می کنند و در نتیجه زیست گاز بیشتری تولید می گردد.

به پسماند محصولات کشاورزی ، کامپوست می گویند

برای اینکه فصل نهم – منابع انرژی را به خوبی فرا بگیرید ، اپلیکیشن appdars  را دانلود کنید. فلش کارت نکات کلیدی فصل؛ حل تمام فعالیت ها، توضیح آزمایشات و همه نکات لازم این فصل را در اپلیکیشن می توانید در دسترس داشته باشد.

برای تسلط بیشتر نیز مطالب کلیدی به همراه 50 سوال مهم از فصل را در کانال appdars  برای شما جمع بندی کرده ایم.

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
ارتباط با ما

تهران - دولت.فکوریان. بن بست حسینی .پلاک 14
تلفکس: 22007312(021)-98
ایمیل: info@appdars.ir