برای انجام محاسبه بر روی عبارت های توان دار باید قوانین زیر را بدانیم:

 1. در محاسبه یک عبارت ریاضی ، توان بر همه مقدم تر است. یعنی ابتدا باید توان را محاسبه و سپس سراغ سایر عملیات ها برویم.
 2. در ضرب توان ها اگر پایه ها یا هم برابر باشند؛ توان ها را با هم جمع می کنیم.
 3. در ضرب توان ها ،  اگر توان ها برابر باشند؛ پایه ها را در هم ضرب می کنیم.
 4. در تقسیم توان‏ها، اگر پایه ها با هم برابر بودند؛ توان ها را از هم کم می کنیم.
 5. در تقسیم توان‏ها، اگر توان ها برابر بودند؛ پایه ها را از هم کم می کنیم.
 6. اگر عددی به توان صفر برسد حاصل عبارت برابر با 1 می باشد.
 7. اگر عدد توانداری در یک پرانتز به توان دیگری برسد به آن توان در توان می گوییم و باید توان ها را در هم ضرب کنیم تا به صورت یک توان در آیند.
 8. برای حساب کردن توان منفی باید عدد را معکوس کنیم و توان را سر جای قبلی بگذاریم.
 9. در جمع و تفریق توان ها قاعده خاصی وجود ندارد.
 10. عدد مربع کامل عددی است که به طور کامل به توان 2 رسیده باشد.
 11. عدد مکعب کامل عددی است که به طور کامل به توان 3 رسیده باشد.
 12. هر عدد منفی به توان زوج برسد مثبت می شود.

برای اینکه مطالب این قسمت را به خوبی یاد بگیرید ، حتما  ویدیوهای آموزش تهیه شده در اپلیکیشن appdars  را نگاه کنید.

برای تسلط ابتدا تمرین های قسمت فعالیت و سپس تمرین های قسمت کار در کلاس را انجام دهید. برای کنترل پاسخ های خو به کانال appdars مراجعه کنید.

مطالب کامل، فلش کارت، خلاصه درس، ویدیوهای آموزشی و دانلود نرم افزار همه و همه در کانال appdars.

فصل هفتم – قسمت اول - آشنایی با توان

توان عملیاتی که است که در ریاضی برای ساده کردن عمل ضرب ، استفاده می شود. با استفاده از توان  از تکرار ضرب جلوگیری می کنیم. مثلا به جای 3×3×3  می نویسیم 3 به توان 3 یا 33.

در توان یک عدد پایه و یک توان داریم به طور مثال در 3 به توان 2 ،   3 پایه و 2 توان می باشند.

عدد توان می تواند صحیح باشد و یا گویا ، منفی باشد یا مثبت .یعنی توان می تواند یک کسر ، یک عدد مثبت و یا یک عدد منفی باشد.

توان در ریاضی رابطه ای است که به صورت an  نوشته می‌شود، به a  پایه، و به n  هم توان یا نما یا قوه می‌گویند. وقتی n  عددی صحیح باشد، پایه، n  بار در خود ضرب می‌شود.

برای اینکه مطالب این قسمت را به خوبی یاد بگیرید ، حتما  ویدیوهای آموزش تهیه شده در اپلیکیشن appdars  را نگاه کنید.

برای تسلط ابتدا تمرین های قسمت فعالیت و سپس تمرین های قسمت کار در کلاس را انجام دهید. برای کنترل پاسخ های خو به کانال appdars مراجعه کنید.

مطالب کامل، فلش کارت، خلاصه درس، ویدیوهای آموزشی و دانلود نرم افزار همه و همه در کانال appdars.

در 4 مطلب گذشته همه نکات مهم فصل نه تحت عنوان منابع انرژی گفته شد. اگر این مطالب را به خوبی خوانده باشید ، این فصل را خوب به خاطر سپرده اید.

برای اینکه خود را بیازمایید که چگونه و تا چه حد مطالب گفته شده د راین فصل را فرا گرفته اید ، 50 سوال کلیدی از این فصل را ادامه می اورم. یکبار دیگر مطالب را مرور کنید و در انتها به سوالات پاسخ دهید ، تا میزان فراگیری خود را به خوبی تست کنید.

Image result for test yourself quiz

50 سوال کلیدی فصل 9 - منابع انرژی

 1. منبع اصلی انرژی های ما ر ابنویسید
 2. انرژی خورشیدی در چه قسمتی از آن تولید می شود؟
 3. انرژی خورشیدی از تبدیل انرژی....................به.................تولید می شود. 
 4. دمای سطح و مرکز خورشید چقدر است؟
 5. انواع سوخت ها را بنویسید ؟
 6. بیشترین انرژی ما را...................با...............درصد و بعد از آن..............با...............درصد و..................با..............درصد و بقیه را .........................و...................تشکیل میدهد.
 7. سه نوع سوخت فسیلی را نام ببرید.
 8. سوخت فسیلی...............درصد و سوخت هسته ای...........درصد انرژی ما را فراهم می کند.
 9. استفاده زیاد از سوخت فسیلی چه مشکلاتی را ایجاد می کند؟ 
 10. منظور از انرژی تجدید ناپذیر چیست؟
 11. چند انرژی تجدید ناپذیر را نام ببرید.
 12. سوخت فسیلی چگونه تشکیل می شود.
 13. نفت خام و گاز چگونه تشکیل می شود؟
 14. زغال سنگ چگونه تشکیل می شود؟
 15. سوخت فسیلی چه اثری دمای کرهزمین دارد علت آن چیست؟
 16. سوخت هسته ای چگونه گرما تولید می کند؟
 17. منظور از انرژی تجدید پذیر چیست؟
 18. چند انرژی تجدید پذیر را نام ببرید؟
 19. انرژی خورشید چگونه به زمین می رسد؟
 20. وظیفه صفحه خورشیدی چیست؟
 21. نیروگاه خورشیدی چگونه کار می کند؟
 22. صفحه خورشیدی در چه وسایلی وجود دارد؟
 23. وظیفه آبگرمکن خورشیدی چیست؟
 24. انرژی مورد نیاز ایستگاه بین المللی فضایی چگونه تامین می شود؟
 25. باد چیست؟
 26. چند کاربرد آسیاب بادی را بنویسید.
 27. وظیفه توربین بادی چیست؟
 28. مراحل تولید انرژی الکتریکی به وسیله توربین بادی را بنویسید.
 29. وقتی باد بر سطح آب می وزد چه تبدیل انرژی روی می دهد؟
 30. موج دریا چگونه به وجود می آید؟
 31. درچه صورت موج دریا یزرگتر است؟
 32. برایمهار انرژی ذخیره شده در موج دریا از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟
 33. انرژی برق آبی یا هیدرولیک چیست؟
 34. انرژی پتانسیل گرانش آب توسط..................و.......................تبدیل به انرژی الکتریکی میشود.
 35. پاک ترین روش تولید برق کدام است؟
 36. چگونگی تبدیل انرژی آب پشت سد به انرژی الکتریکی را بنویسید.
 37. منظور از انرژی زمین گرمایی چیست؟
 38. چند دلیل بیاورید که انرژی گرمایی زمین را ثابت کند؟
 39. چند کاربرد انرژی زمین گرمایی را بنویسید.
 40. در کدام مناطق ایران  از انرژی  زمین گرمایی استفاده می کنند؟
 41. چگونه از انرژی زمین گرمایی استفاده می شود؟
 42. انرژی خورشید از طریق......................در گیاهان ذخیره می شود؟
 43. پسماند چیست؟
 44. منظور از شرایط هوازی و بی هوازی چیست؟
 45. زیستگاز چیست؟
 46. چند کاربرد زیست گاز را بنویسید؟
 47. کامپوست چیست؟
 48. مراحل تبدیل سوخت زیستی به گاز را بنویسید.
 49. دو مزیت کاربرد گاز طبیعی به جای دیگر منابع تجدید پذیر چیست؟
 50. دو عیب گاز طبیعی را بنویسید. 

برای اینکه فصل نهم – منابع انرژی را به خوبی فرا بگیرید ، اپلیکیشن appdars  را دانلود کنید. فلش کارت نکات کلیدی فصل؛ حل تمام فعالیت ها، توضیح آزمایشات و همه نکات لازم این فصل را در اپلیکیشن می توانید در دسترس داشته باشد.

برای تسلط بیشتر نیز مطالب کلیدی به همراه 50 سوال مهم از فصل را در کانال appdars  برای شما جمع بندی کرده ایم.

 7-انرژی زمین گرمایی: انرژی گرمایی ذخیره شده در زیر سطح زمین را انرژی زمین گرمایی می گویند .منبع انرژی زمین گرمایی حاصل از گرمای سنگ های داغ اعماق زمین است که در نواحی آتشفشانی وجود دارد .انرژی زمین گرمایی از معدود انرژی های می باشد که منبع اصلی تشکیل دهنده ی آن ها خورشید نیست.

 وجود چشمه های آب گرم و آب های داغ در حال فوران )آب فشان) در برخی از نقاط کره زمین از مهمترین نشانه های وجود انرژی زمین گرمایی است.برای بهره برداری از انرژی زمین گرمایی معمولاً چاهی به عمق 4 تا 6 کیلومتر حفر می کنند .سپس آب با فشار زیاد به داخل چاه پمپ می شود و با ترکاندن سنگ های اطراف حفره ای با مساحت زیاد به وجود می آید . برای دسترسی به این حفره چاه دیگری ایجاد می شود . آب تزریق شده پس از رسیدن تا دمای 211 درجه سانتیگراد یا کمی بیشتر ، به شکل آب یا بخار داغ پر فشار از چاه دوم بالا می آید و با به کار انداختن توربین ، انرژی الکتریکی تولید می کند ، سپس دوباره از طریق چاه اول وارد حفره می شود و چرخه ای بسته به وجود می آورد.

انرژی زمین گرمایی افزون بر تولید انرژی الکتریکی ، کاربرد های دیگری از قبیل گرمایش ساختمان ها ، فعالیت های صنعتی و ایجاد مراکز گردشگری برای بهره مندی از خواص درمانی آب گرم درون زمین دارد. با توجه به قرار گرفتن بخش نسبتاً بزرگی از ایران در یک کمربند آتشفشانی امکان بهره برداری از این انرژی در برخی از نواحی ایران وجود دارد .مطالعه و اجرای نخستین نیروگاه زمین گرمایی ایران در استان اردبیل و در دامنه ی کوه سبلان به اواسط دهه هفتاد بر می گردد .

 

8-سوخت زیستی : سوخت های زیستی اصطلاحی در زمینه انرژی است که برای توصیف محصولاتی که از فتوسنتز( غذاسازی) گیاهان به دست می آیند اطلاق می شوند .انرژی خورشید که از طریق فتوسنتز در گیاهان ذخیره می شود، منبع اصلی سوخت های زیستی است. هر ساله از طریق فتوسنتز ، معادل چندین برابر مصرف سالیانه جهان ، انرژی خورشیدی در برگ ها ، تنه و شاخه های درختان ذخیره می شود.

 به گازی که از باقیمانده یا پسماند محصولات کشاورزی در شرایط بی هوازی( نبود هوا) متصاعد می شود ، زیست گاز می گویند .
از زیست گاز می توان برای مصارف خانگی و صنعتی استفاده کرد .همچنین زیست گاز منبع انرژی مناسبی برای مناطق روستایی است . زیرا دراین مناطق به سبب تولید بیشتر محصولات کشاورزی پسماند بیشتری ایجاد می کنند و در نتیجه زیست گاز بیشتری تولید می گردد.

به پسماند محصولات کشاورزی ، کامپوست می گویند

برای اینکه فصل نهم – منابع انرژی را به خوبی فرا بگیرید ، اپلیکیشن appdars  را دانلود کنید. فلش کارت نکات کلیدی فصل؛ حل تمام فعالیت ها، توضیح آزمایشات و همه نکات لازم این فصل را در اپلیکیشن می توانید در دسترس داشته باشد.

برای تسلط بیشتر نیز مطالب کلیدی به همراه 50 سوال مهم از فصل را در کانال appdars  برای شما جمع بندی کرده ایم.

 

بلوغ

بلوغ شرعی سرآغاز واجب شدن تکالیف دینی است؛ یعنی بر هر دختر و پسری واجب می شود مانند بزرگسالان، به احکام دینی خود مانند نماز، روزه، حجاب و ... عمل کند.

برای اینکه ما انسان ها هم توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم، خداوند تکالیفی را بر ما واجب کرده است؛ زیرا او ما را آفریده است و به توانایی ها و ضعف های ما بهتر از خودمان آگاه است.

او می داند چه چیزی به سود ما و چه چیزی به زیان ماست، و دوست داشتن یا نداشتن ما دلیل خوب یا بد بودن کاری نیست:

خداوند در ایه 216 سوره بقره در این باره می فرماید:

وَ عَسىٰ اَن تَکرَهوا شَیئًا          شاید چیزى را خوش نداشته باشید

وَ هُوَ خَیرٌ لَکُم                   و آن براى شما بهتر باشد

وَ عَسىٰ اَن تُحِبّوا شَیئًا           و شاید چیزى را دوست بدارید

وَ هُوَ شَرٌّ لَکُم                    و آن براى شما بدتر باشد،

وَ اللّٰهُ یَعلَمُ وَ اَنتُم لا تَعلَمونَ و خدا]صلاح شما را[ مى داند و شما نمى دانید

 

تغییرات دوران بلوغ

در دوران بلوغ  دو نوع تغییرات در نوجوان ظاهر می شود:

 1. تغییرات روحی: برخی از تغییرات روحی مانند
  • پرسش های جدید در ذهن به وجود می آید.
  • در این دوران، نوجوانان در دانسته های قبلی خود دچار تردید می شوند و تلاش می کنند دانسته های خود را بر اساس منطقی جدید، نظم دهند. بر اساس همین ویژگی است که دین اسلام می گوید: همه مسلمانان باید اصول دین را براساس فهم و درک درست بنا کنند و از تقلید در آنها بپرهیزند.
  • حس استقلال طلبی افزایش می یابد و افراد احساس می کنند می توانند به صورت مستقل دیدگاه های خود را بیان کنند.
 2. تغییرات جسمی: تغییرات جسمی باعث بلوغ شرعی می شود. بلوغ شرعی سه نشانه دارد؛ اگر یکی از این نشانه ها در کسی ظاهر شود، او به بلوغ رسیده است:
  • روییدن مو در برخی قسمت های بدن،
  • فعّال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است،
  • رسیدن به سن بلوغ؛ این سن برای پسران پایان پانزده سالِ قمری و برای دختران پایان نه سال. قمری است
   وقتی انسان به سن بلوغ شرعی می رسد، انجام تکالیف شرعی بر او واجب می شود.

 

ایجاد آمادگی برای انجام تکلیف

انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ واجب نیست؛ امّا خوب است پیش از رسیدن به بلوغ  با کمک پدر و مادر  وظایف دینی خود را فرا بگیریم و با تمرین این تکالیف، علاوه بر بهره مندی از پاداش الهی، آمادگی کافی را در خود ایجاد کنیم.

 

راه شناخت تکالیف دینی

نماز، روزه، خمس و زکات، حج، پرهیز از گناهان و… نمونه هایی از تکالیف دینی ما مسلمانان است.

انجام صحیح این احکام، سعادت دنیا و آخرت ما را به دنبال دارد. حال چگونه می توانیم این تکالیف را به درستی انجام دهیم؟

راه اول تحصیل علوم دینی: در هر زمان، افرادی برای کسب دانش و تخصّص به حوزه های علمیه می روند و پس از سال ها تحصیل، مطالعه و تحقیق در علوم دینی به تخصّص دست می یابند. به افراد متخصّص در دین، مجتهد یا فقیه می گویند.

راه دوم مراجعه به مجتهد( تقلید): راه شناخت احکام، مراجعه به متخصّص در احکام دین است که به این کار، تقلید گفته می شود. به مجتهدی هم که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند، مرجع تقلید می گویند.

مرجع تقلید باید شرایطی داشته باشد. برخی از آنها عبارت اند از:

 1. زنده باشد،
 2. شیعه دوازده امامی باشد،
 3. عادل باشد؛ یعنی به واجبات دینی عمل کند و از گناهان دوری کند،
 4. اعلم باشد؛ یعنی از سایر مجتهدان داناتر باشد.

شناخت مرجع تقلید، برای عالمان دینی امکان پذیر است و مردم می توانند با مشورت آنان مرجع تقلید خود را انتخاب کنند.

 برای دسترسی به فلش کارت نکات کلیدی درس پیام های آسمانی ، توصیه می شود اپلیکیشن appdars  را دانلود کنید. فلش کارت نکات کلیدی فصل؛ پاسخ خودارزیابی همه در اپلیکیشن

برای دسترسی به نکات ، سوالات و آزمون به کانال appdars  بپیوندید.

 

یکی از نکات مهم در حجم های هندسی برداشت درست از شکل حجم های هندسی است. بهترین راه برای این درک استفاده از گسترده حجم های هندسی است.

برای همین منظور در شکل های زیر تصویر گسترده چند حجم هندسی را برایتان آورده ایم

4-انرژی باد:  باد همان هوای در حال حرکت است که در اثر گرم شدن نابرابر سطح زمین به وجود می آید . توربین های بادی  برای تولید انرژی الکتریکی از انرژی جنبشی باد به کار می روند .زمانی که باد با سرعت مشخص به توربین برخورد می کند پره های آن به حرکت در می آیند . این پره ها در زمان حرکت دارای انرژی حرکتی هستند . با انتقال این انرژی حرکتی به ژنراتور توربین ، انرژی الکتریکی تولید می شود .توربین های بادی معمولاً از سه پره به طول تا 31 متر ساخته می شوند . هر توربین بادی با این ویژگی در شرایطی که وزش باد مناسب باشد می تواند در هر ثانیه حدود 2 ملیون ژول انرژی الکتریکی تولید کند . (یعنی توان الکتریکی آن 2مگاوات است .

ایرانیان از قدیم از انرژی باد استفاده می کردند. در دوران باستان، ایرانیان آسیاب های بادی را اختراع کرده و از آن برای آرد کردن گندم و بالا کشیدن آب از چاه استفاده می کردند.

بزرگترین نیروگاه بادی ایران در پیرامون شهر منجیل استان گیلان ( با توان تولیدی 111 مگاوات )تولید صد ملیون ژول انرژی الکتریکی در هر ثانیه نصب شده است .


5-انرژی موج های دریا : وزش باد در سطح آب دریا ، سبب می شود تا انرژی جنبشی باد به شکل انرژی پتانسیل گرانشی در آب دریا ذخیره شود و پس از مدت کوتاهی به شکل انرژی جنبشی( موج ) آنرا پس می دهد.  هر چه انرژی جنبشی باد بیشتر باشد ، موج های بزرگتری به وجود می آید.

با طراحی و ساخت  توربین های ویژه می توان از انرژی ذخیره شده در موج دریا بهره برد . در این نوع توربین با برخورد موج های دریا با آن ها انرژی موج ها باعث به حرکت در آوردن قسمت های داخلی توربین می شود و توسط یک مبدل به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد.

 

6-انرژی هیدرولیک: آب ذخیره شده در پشت سد های بلند انرژی پتانسیل گرانشی زیادی دارد .بهره برداری از این انرژی و تبدیل آن به انرژی الکتریکی ، انرژی برق آبی نامیده می شود .استفاده از انرژی برق آبی یکی از پاک ترین روش های تولید برق است.

برای تبدیل و استفاده از انرژی سد، مقداری از آب ذخیره شده در پشت سد با گذر از مجرای عبور آب و رسیدن به توربین ها باعث چرخش آن ها می شود . در نتیجه انرژی پتانسیل گرانشی آب به انرژی جنبشی توربین تبدیل می شود . سپس انرژی جنبشی توربین در ژنراتور به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

برای اینکه فصل نهم – منابع انرژی را به خوبی فرا بگیرید ، توصیه می شود اپلیکیشن appdars  را دانلود کنید. فلش کارت نکات کلیدی فصل؛ حل تمام فعالیت ها، توضیح آزمایشات و همه نکات لازم این فصل را در اپلیکیشن می توانید در دسترس داشته باشد.

برای تسلط بیشتر نیز مطالب کلیدی به همراه 50 سوال مهم از فصل را در کانال appdars  برای شما جمع بندی کرده ایم.

2-انرژی هسته ای : انرژی هسته ای به  دو روش شکافت و هم جوشی  آزاد می شود. در روش تولید انرژی از طریق شکافت ، اتم های سنگین تر در راکتور های اتمی به اتم های سبک تر و مقدار قابل توجهی انرژی گرمایی تبدیل می شوند . مثل تبدیل انرژی هسته اورانیوم به هسته های کوچکتر که باعث آزاد شدن انرژی هسته ای می گردد .در نیروگاه های هسته ای بسیاری از کشورهای توسعه یافته از این فرایند برای تولید برق( انرژی الکتریکی) استفاده می شود .

در روش تولید انرژی هسته ای از طریق هم جوشی هسته های سبک تر در اثر فشار وحرارت به اصطلاح با هم جوش می خورند و به هسته های سنگین تر تبدیل می شوند. در خورشید و ستارگان با ترکیب شدن اتم های هیدروژن اتم های سنگین تر هلیم و مقدار زیادی انرژی به صورت نور و گرما حاصل می شوند . تولید انرژی هسته ای از طریق فرایند هم جوشی موضوع پژوهش دانشمندان بسیاری از کشور ها و همینطور کشور ماست . پژوهشگران امیدوارند طی سال های آینده به راه حل هایی دست یابند تا بتوان از طریق هم جوشی هسته ای به تامین نیازهای انرژی الکتریکی کمک کنند.      
مهم ترین مزیت استفاده از سوخت های هسته ای این است که مقدار کمی از آن ها انرژی بسیار زیادی تولید می کند به طوری که حدود یک کیلوگرم از این سوخت انرژی معادل سوختن  3111  کیلوگرم سوختن ذغال سنگ آزاد می کند. همچنین استفاده از این نوع سوخت گازهای آلاینده ای را وارد هوا نمی کند.

در کنار این مزیت سخت هسته ای معایبی هم دارد.  بر اثر واکنش های هسته ای پسماندهای خطرناکی تولید می شوند که به شدت پرتو زا هستند و برای سلامتی انسان ها خطرناک هستند . این پرتو ها تا صدها سال خاصیت خودر ا حفظ می کنند و از
این جهت باید در نگه داری آن ها توجه کافی صورت بگیرد.

اما بشر چاره ای ندارد که به سوی منابع انرژی تجدید پذیر برود. چراکه  برای برآوردن نیاز رو به افزایش بشر به انرژی و داشتن محیطی سالم و پاک ، باید در جست و جوی انرژی های جایگزین باشیم . این انرژی های که به منابع انرژی تجدید پذیر موسوم‏اند، زمین را آلوده نمی کنند و همچنین باعث گرمایش جهانی نمی شوند .همچنین  استفاده از سوخت های فسیلی یکی مهمترین از عوامل اصلی آلودگی زمین ، اقیانوس ها و هوا است .

3-انرژی خورشیدی: در مرکز خورشید به طور مداوم واکنش هایی رخ می دهد . این واکنش ها مقدار بسیار عظیمی انرژی آزاد می کنند . این انرژی به سطح خورشید می آید و به شکل گرما و نور به زمین می رسد.  انرژی خورشید در بخش مرکزی آن تولید می شود . دمای مرکز خورشید چندین ملیون و دمای سطح آن 5511 درجه سانتی گراد است .
انرژی حاصل از نور خورشید ، در صفحه های خورشیدی برای تولید انرژی الکتریکی به کار می روند .صفحه های خورشیدی را می توان در وسایل مختلفی مانند ماشین حساب ، ماهواره ، چراغ ها و تابلوهای راهنمایی رانندگی و همچنین بام و نمای ساختمان ها به کار برد.

در بیشتر صفحه های خورشیدی تنها یک پنجم( 21 درصد) انرژی نورانی خورشید به انرژی الکتریکی تبدیل می شود .
از دیگر وسایل پرکاربرد که از انرژی خورشیدی استفاده می کنند ، می توان آبگرمکن خورشیدی را نام برد. در آبگرمکن های خورشیدی ، سطح لوله های تیره رنگ انرژی گرمایی حاصل از پرتو های نور خورشید را جذب می کنند . گرما به آبی که در لوله ها در گردش است داده می شود .و آب گرم شده و آماده مصرف می باشد.

برای اینکه فصل نهم – منابع انرژی را به خوبی فرا بگیرید ، توصیه می شود اپلیکیشن appdars  را دانلود کنید. فلش کارت نکات کلیدی فصل؛ حل تمام فعالیت ها، توضیح آزمایشات و همه نکات لازم این فصل را در اپلیکیشن می توانید در دسترس داشته باشد.

برای تسلط بیشتر نیز مطالب کلیدی به همراه 50 سوال مهم از فصل را در کانال appdars  برای شما جمع بندی کرده ایم.

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
ارتباط با ما

تهران - دولت.فکوریان. بن بست حسینی .پلاک 14
تلفکس: 22007312(021)-98
ایمیل: info@appdars.ir