فلش کارت عربی هفتم

ریال10,000

عنوان : فلش کارت عربی پایه هفتم(متوسطه اول)

کلیات: در این فایل لغات جدید به همراه معنی فارسی(المعجم)، ترجمه فارسی کلیه متون عربی کتاب ، پاسخ کلیه تمرین های کتاب و قواعد (بدانیم) کتاب عربی پایه هفتم شامل 12 درس اورده شده است.

همچنین نمونه سوال امتحانی به همراه خلاصه کامل نکات قواعد در قالب 220 فلش کارت برای شما گردآوری شده است.

کاربرد: با این فایل می توانید لغات جدید هر درس را مرور نموه، قواعد را یاد بگیرید و با انجام تمرین ها خود را به طور تضمینی برای هر امتحانی آماده و مهیا سازید.